Skip to main content

Home and Community Support

Providing everything from a little help to specialised care, our flexible Home and Community Support services cover home nursing, home assistance and allied health.

Learn more

Home Care Package calculator

Plan your Home Care Package by choosing the services that meet your needs and interests.

Get started

Specialised services

From community education programs to research and digital innovation, we co-design services to support you to live your life, your way.

Learn more
Adjust font size

Câu chuyn Bolton Clarke ca chúng tôi

Một dịch vụ tốt hơn để trợ giúp thêm nhiều người trên toàn quốc. Đó là lý do RSL Care và RDNS cùng nhau lập ra Bolton Clarke.

Dù có một số điều sẽ thay đổi, nhưng sẽ có một số điều không thay đổi. Bolton Clarke tiếp tục 200 năm gộp chung kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ trợ giúp thiết thực của chúng tôi, bao gồm y tá chăm sóc quý vị tại nhà cùng các dịch vụ cá nhân và việc nhà khác. Chúng tôi đảm nhận tất cả các dịch vụ của mình với lòng tử tế và tôn trọng.

Chúng tôi là một trong những tổ chức giàu kinh nghiệm nhất tại Úc. Chúng tôi cung cấp dịch vụ và các trợ giúp để giúp mọi người sinh sống càng độc lập càng tốt tại bất cứ nơi nào mà họ gọi là mái ấm gia đình. Chúng tôi cẩn thận lắng nghe để hiểu ý muốn của quý vị. Chúng tôi chân thành quan tâm đến mọi người chúng tôi phục vụ. Chúng tôi muốn làm những hành động tử tế hằng ngày để thực sự trợ giúp đáng kể cho quý vị.

Mỗi ngày, và trong tất cả những gì chúng tôi làm, chúng tôi hứa sẽ trợ giúp quý vị có được chất lượng cuộc sống quý vị muốn. Và để giúp quý vị tiếp tục thực hiện các sinh hoạt quý vị yêu thích và giữ liên lạc với những người quan trọng đối với quý vị.

Tại Bolton Clarke, chúng tôi tôn trọng, ca ngợi và bảo vệ tính đa dạng. Chúng tôi cung cấp các trợ giúp và dịch vụ cho người có nguồn gốc từ hơn 165 quốc gia và nói khoảng 120 ngôn ngữ khác nhau. Chúng tôi quyết tâm bảo đảm rằng tất cả mọi người, bất kể nguồn gốc văn hoá, giới tính, tín ngưỡng hay hoàn cảnh đều có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Dch v ca chúng tôi

Bolton Clarke Home and Community Support gồm có một loạt các dịch vụ thiết thực và linh động khác nhau. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ điều dưỡng thông thường và chuyên khoa. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ trợ giúp tại nhà, chăm sóc tạm thế và các dịch vụ như vật lý trị liệu, chăm sóc bàn chân và sức khỏe tâm thần. Mục đích củat tất cả các dịch vụ này đều là để tạo điều kiện cho quý vị sống độc lập ở nơi quý vị gọi là mái ấm gia đình càng lâu càng tốt.

Bolton Clarke cũng cung cấp các dịch vụ y tế chuyên khoa trong cộng đồng, chẳng hạn như chăm sóc bàn chân, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng và công tác xã hội. Những dịch vụ này sẽ giúp quý vị phục hồi hoặc tăng cường khả năng đi lại, sinh hoạt độc lập và cảm giác thoải mái khỏe mạnh nói chung.

Nhu cầu của mỗi người mỗi khác. Quý vị có nhiều hình thức để thanh toán khi quyết định quý vị cần những dịch vụ nào. Các dịch vụ của quý vị có thể được Chính phủ tài trợ hoàn toàn, hoặc quý vị trả chi phí hoàn toàn hay Chính phủ và quý vị cùng trả chi phí. Quý vị cũng có thể thấy khó tìm được các dịch vụ đúng ý. Bolton Clarke sẽ hợp tác với quý vị để bảo đảm rằng quý vị có đủ tất cả các dịch vụ quý vị cần. Các dịch vụ của quý vị sẽ do chính người quản lý dịch vụ Bolton Clarke riêng và nhiệt tình của quý vị phối hợp và hỗ trợ 24/24.

Xin gọi cho đường dây trợ giúp bằng tiếng Việt qua điện thoại của chúng tôi qua số 1300 798 068 hoạt động 24 giờ một ngày nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về các dịch vụ của chúng tôi và trong khu vực của quý vị có các dịch vụ này hay không.

Bolton Clarke Retirement Living Communities được tạo ra như là nơi ở thoải mái và thân thiện. Quý vị có thể chọn căn hộ 1, 2 hoặc 3 phòng ngủ hiện đại. Công việc bảo trì căn hộ của quý vị đã có người lo, và có sẵn các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và an sinh nếu quý vị cần. 26 Retirement Living communities (cộng đồng hưu trí) của chúng tôi tọa lạc ở khắp Queensland và Northern New South Wales. Nhiều cộng đồng này nằm cùng địa điểm với các cộng đồng chăm sóc người cao niên nội trú.

Bolton Clarke Retirement Living Communities có y tá đăng ký giàu kinh nghiệm trực 24 giờ một ngày và các nhân viên chăm sóc tận tâm có thể giúp đỡ bất cứ lúc nào. Ngoài ra còn có các dịch vụ chuyên khoa như chứng dementia (sa sút trí tuệ) và palliative care (chăm sóc giảm nhẹ). Các chuyên viên vật lý trị liệu và các chuyên viên y tế khác sẵn sàng trợ giúp và hỗ trợ quý vị.

Hiện tại chúng tôi có 24 Residential Aged Care Communities tọa lạc ở khắp Queensland và Northern New South Wales.

Muốn nói chuyện điện thoại với chúng tôi bằng ngôn ngữ của mình, qua thông dịch viên, xin quý vị gọi số 1300 798 068. Quý vị không phải trả chi phí thông dịch viên qua điện thoại.