Vietnamese

 Print Vietnamese/English

 

Câu chuyện Bolton Clarke của chúng tôi

Một dịch vụ tốt hơn để trợ giúp thêm nhiều người trên toàn quốc. Đó là lý do RSL Care và RDNS cùng nhau lập ra Bolton Clarke.

Dù có một số điều sẽ thay đổi, nhưng sẽ có một số điều không thay đổi. Bolton Clarke tiếp tục 200 năm gộp chung kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ trợ giúp thiết thực của chúng tôi, bao gồm y tá chăm sóc quý vị tại nhà cùng các dịch vụ cá nhân và việc nhà khác. Chúng tôi đảm nhận tất cả các dịch vụ của mình với lòng tử tế và tôn trọng.

Chúng tôi là một trong những tổ chức giàu kinh nghiệm nhất tại Úc. Chúng tôi cung cấp dịch vụ và các trợ giúp để giúp mọi người sinh sống càng độc lập càng tốt tại bất cứ nơi nào mà họ gọi là mái ấm gia đình. Chúng tôi cẩn thận lắng nghe để hiểu ý muốn của quý vị. Chúng tôi chân thành quan tâm đến mọi người chúng tôi phục vụ. Chúng tôi muốn làm những hành động tử tế hằng ngày để thực sự trợ giúp đáng kể cho quý vị.

Mỗi ngày, và trong tất cả những gì chúng tôi làm, chúng tôi hứa sẽ trợ giúp quý vị có được chất lượng cuộc sống quý vị muốn. Và để giúp quý vị tiếp tục thực hiện các sinh hoạt quý vị yêu thích và giữ liên lạc với những người quan trọng đối với quý vị.

Tại Bolton Clarke, chúng tôi tôn trọng, ca ngợi và bảo vệ tính đa dạng. Chúng tôi cung cấp các trợ giúp và dịch vụ cho người có nguồn gốc từ hơn 165 quốc gia và nói khoảng 120 ngôn ngữ khác nhau. Chúng tôi quyết tâm bảo đảm rằng tất cả mọi người, bất kể nguồn gốc văn hoá, giới tính, tín ngưỡng hay hoàn cảnh đều có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 

Dịch vụ của chúng tôi

Bolton Clarke At Home Support gồm có một loạt các dịch vụ thiết thực và linh động khác nhau. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ điều dưỡng thông thường và chuyên khoa. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ trợ giúp tại nhà, chăm sóc tạm thế và các dịch vụ như vật lý trị liệu, chăm sóc bàn chân và sức khỏe tâm thần. Mục đích củat tất cả các dịch vụ này đều là để tạo điều kiện cho quý vị sống độc lập ở nơi quý vị gọi là mái ấm gia đình càng lâu càng tốt.

Bolton Clarke cũng cung cấp các dịch vụ y tế chuyên khoa trong cộng đồng, chẳng hạn như chăm sóc bàn chân, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng và công tác xã hội. Những dịch vụ này sẽ giúp quý vị phục hồi hoặc tăng cường khả năng đi lại, sinh hoạt độc lập và cảm giác thoải mái khỏe mạnh nói chung.

Nhu cầu của mỗi người mỗi khác. Quý vị có nhiều hình thức để thanh toán khi quyết định quý vị cần những dịch vụ nào. Các dịch vụ của quý vị có thể được Chính phủ tài trợ hoàn toàn, hoặc quý vị trả chi phí hoàn toàn hay Chính phủ và quý vị cùng trả chi phí. Quý vị cũng có thể thấy khó tìm được các dịch vụ đúng ý. Bolton Clarke sẽ hợp tác với quý vị để bảo đảm rằng quý vị có đủ tất cả các dịch vụ quý vị cần. Các dịch vụ của quý vị sẽ do chính người quản lý dịch vụ Bolton Clarke riêng và nhiệt tình của quý vị phối hợp và hỗ trợ 24/24.

Xin gọi cho đường dây trợ giúp bằng tiếng Việt qua điện thoại của chúng tôi qua số 1300 798 068 hoạt động 24 giờ một ngày nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về các dịch vụ của chúng tôi và trong khu vực của quý vị có các dịch vụ này hay không.

Bolton Clarke Retirement Living Communities được tạo ra như là nơi ở thoải mái và thân thiện. Quý vị có thể chọn căn hộ 1, 2 hoặc 3 phòng ngủ hiện đại. Công việc bảo trì căn hộ của quý vị đã có người lo, và có sẵn các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và an sinh nếu quý vị cần. 26 Retirement Living communities (cộng đồng hưu trí) của chúng tôi tọa lạc ở khắp Queensland và Northern New South Wales. Nhiều cộng đồng này nằm cùng địa điểm với các cộng đồng chăm sóc người cao niên nội trú.

Bolton Clarke Retirement Living Communities có y tá đăng ký giàu kinh nghiệm trực 24 giờ một ngày và các nhân viên chăm sóc tận tâm có thể giúp đỡ bất cứ lúc nào. Ngoài ra còn có các dịch vụ chuyên khoa như chứng dementia (sa sút trí tuệ) và palliative care (chăm sóc giảm nhẹ). Các chuyên viên vật lý trị liệu và các chuyên viên y tế khác sẵn sàng trợ giúp và hỗ trợ quý vị.

Hiện tại chúng tôi có 24 Residential Aged Care Communities tọa lạc ở khắp Queensland và Northern New South Wales.

Muốn nói chuyện điện thoại với chúng tôi bằng ngôn ngữ của mình, qua thông dịch viên, xin quý vị gọi số 1300 798 068. Quý vị không phải trả chi phí thông dịch viên qua điện thoại.

Useful links

Talking Books in Vietnamese

Speak to us in your language

Our Bolton Clarke Story

A better service to support more people across the country. That’s the reason RSL Care and RDNS came together to create Bolton Clarke.

While some things change, some things won’t. Bolton Clarke continues our combined 200 years of experience delivering practical support. That includes nursing, personal and domestic care services that help you to live the best life possible. All our services are performed with kindness and respect.

We are one of Australia’s most experienced not-for-profit organisations. We provide services and support to help people live as independently as possible wherever they call home. We listen carefully to understand what it is you want. We take a genuine interest in every person we work with. We look to do the everyday acts of kindness that make a real difference.

Every day, and in all we do, our promise is to support you in achieving the quality of life you want. And to help you continue to do the activities you love, and stay connected to the people that are important to you.

At Bolton Clarke we respect, celebrate and protect diversity. We provide support and services to people who originate from over 165 countries and speak around 120 different languages. We’re committed to making sure everyone, no matter what cultural background, gender, beliefs or circumstances can access our services.

Our Services

Bolton Clarke At Home Support is a range of practical and flexible services. We cover home nursing and clinical care. We also cover domestic assistance, respite care and services like physiotherapy, podiatry and mental health. All services are designed to keep you living independently in the place you call home for as long as possible.

Bolton Clarke also provides a broad range of allied health and specialised health services within the community. These will help you regain or strengthen your mobility, independence and general sense of wellbeing.

Everybody has different needs. There are a range of funding options available when deciding which services you need. You may find it a little tricky to understand the many different funding options available. You may also find it tricky to locate the services you want. Bolton Clarke will work with you to make sure the mix of services you need are all included. Your services will be co-ordinated by your own dedicated Bolton Clarke service manager and 24 hour support.

Our telephone helpline in Vietnamese is 1300 798 068 and is available 24 hours a day if you’d like more information on our services and whether they’re available in your area.

Bolton Clarke Retirement Living communities are created to be a comfortable and welcoming home. You can choose from modern 1, 2 or 3 bedroom villas. Maintenance of your property is taken care of, and health and wellbeing services are available if you need them. Our 26 Retirement Living communities are located across Queensland and Northern New South Wales. Many are co-located with residential aged care communities.

Bolton Clarke Residential Aged Care communities are staffed 24 hours a day by expert registered nurses and dedicated care workers who can provide help at all times. Specialist services like dementia and palliative care support are available. Physiotherapists and other specialist health professionals are ready to assist and support you.Currently we have 24 Residential Aged Care communities located throughout Queensland and Northern New South Wales.

To speak to us in your language with the help of a telephone interpreter, please call our National Language Line on 1300 798 068. The telephone interpreter is free of charge to you.