Polish

 Print Polish/English

 

Bolton Clarke o powstaniu naszej organizacji

Lepsze usługi, by wspierać więcej osób w całym kraju. To powód, dla którego RSL Care i RDNS połączyły siły, by stworzyć Bolton Clarke.

Podczas, gdy pewne rzeczy ulegną zmianie, inne się nie zmienią. Bolton Clarke będzie kontynuować nasze łączne doświadczenie 200 lat udzielania praktycznej pomocy. Obejmuje ona opiekę przez pielęgniarkę u Ciebie w domu oraz inne usługi pielęgnacyjne i pomoc domową. Wszystkie usługi wykonujemy z uprzejmością i szacunkiem.

Jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych organizacji w Australii. Oferujemy usługi i pomoc, która pozwala ludziom żyć, tak niezależnie, jak to możliwe – w miejscu,  które nazywają domem.  Uważnie słuchamy, by zrozumieć  Twoje życzenia.  Jesteśmy szczerze zainteresowani każdą osobą, z którą pracujemy.  Aktami codziennej uprzejmości starami się robić prawdziwą różnicę.

Każdego dnia i we wszystkim co robimy obiecujemy Ci pomóc osiągnąć jakoś życia, jakiej sobie życzysz. A także pomóc Ci dalej zajmować się tym, co lubisz i nie tracić kontaktu z tymi, którzy są dla Ciebie ważni.

 

W Bolton Clarke szanujemy, doceniamy i chronimy różnorodność. Oferujemy wsparcie i usługi dla osób, które pochodzą z ponad 165 krajów i mówią około 120 różnymi językami. Naszym celem jest, by każdy bez względu na swoje pochodzenie kulturowe, płeć, przekonania i okoliczności miał dostęp do naszych usług.

 

Nasze usługi

Bolton Clarke At Home Support  – to szeroki zakres praktycznych i elastycznych usług pomocy w domu.  Zapewniamy ogólne i specjalistyczne usługi pielęgniarskie. Oferujemy także pomoc domową, opiekę zastępczą dla opiekunów i różne formy terapii, na przykład fizjoterapię, podiatrię oraz usługi w zakresie zdrowia psychicznego. Wszystkie usługi mają na celu umożliwienie Ci niezależnego życia w miejscu, które jest dla Ciebie domem, tak długo, jak to możliwe.

Bolton Clarke oferuje także szeroki zakres specjalistycznych usług zdrowotnych w środowisku lokalnym, takich jak podiatria, fizjoterapia, terapia zajęciowa i opieka socjalna. Usługi te pozwolą Ci odzyskać lub poprawić sprawność, niezależność i ogólne dobre samopoczucie.

Każdy ma inne potrzeby. Decydując się na wybór potrzebnych usług można skorzystać z wielu różnych źródeł finansowania. Usługi mogą być w całości finansowane przez rząd, w całości finansowane przez Ciebie lub częściowo finansowane przez rząd, a częściowo przez Ciebie. Czasami zrozumienie wszystkich dostępnych opcji finansowania może być skomplikowane. Czasami trudno potrzebne usługi znaleźć.  Bolton Clarke wesprze Cię, by sprawić, że będziesz mieć zapewnione wszystkie potrzebne Ci usługi. Będą one koordynowane przez specjalnie wyznaczonego dla Ciebie koordynatora usług Bolton Clarke z całodobowym wsparciem.

Nasza pomoc telefoniczna w języku polskim 1300 738 085 jest dostępna 24 godziny na dobę, gdybyś chciał się więcej dowiedzieć o naszych usługach i o ich dostępności w Twojej okolicy.

Bolton Clarke Retirement Living – ośrodki mieszkalne dla emerytów – są stworzone tak, by stanowić wygodny i przyjemny dom. Możesz wybrać spośród nowoczesnych domów z 1, 2 lub 3 sypialniami. My zadbamy o Twój dom, a usługi zdrowotne i pomagające zapewnić dobre samopoczucie są dostępne, gdybyś ich potrzebował. 26 naszych ośrodków mieszkalnych dla emerytów jest usytuowanych w różnych miejscach w Queensland i Northern New South Wales. Wiele z nich znajduje się w tej samej lokalizacji co domy opieki dla osób w podeszłym wieku.

Bolton Clarke Residential Aged Care – domy opieki dla osób w podeszłym wieku zatrudniają przez całą dobę wykwalifikowane pielęgniarki i opiekunów, którzy w każdej chwili służą pomocą. Dostępne są też usługi specjalne np. dla osób mających problemy z pamięcią lub obniżoną sprawność umysłową (Dementia), czy opieka nad osobami nieuleczalnie chorymi (Palliative Care). Fizjoterapeuci i inni pracownicy służby zdrowia są zawsze  gotowi, by Ci pomóc i Cię wspierać.

Obecnie mamy 24 domy opieki dla osób w podeszłym wieku w różnych miejscach w Queensland i Northern New South Wales.

Aby porozmawiać z nami w swoim języku z pomocą tłumacza telefonicznego, zadzwoń pod numer 1300 738 085. Pomoc tłumacza telefonicznego zapewniamy bezpłatnie.

Useful links

Speak to us in your language

Our Bolton Clarke Story

A better service to support more people across the country. That’s the reason RSL Care and RDNS came together to create Bolton Clarke.

While some things change, some things won’t. Bolton Clarke continues our combined 200 years of experience delivering practical support. That includes nursing, personal and domestic care services that help you to live the best life possible. All our services are performed with kindness and respect.

We are one of Australia’s most experienced not-for-profit organisations. We provide services and support to help people live as independently as possible wherever they call home. We listen carefully to understand what it is you want. We take a genuine interest in every person we work with. We look to do the everyday acts of kindness that make a real difference.

Every day, and in all we do, our promise is to support you in achieving the quality of life you want. And to help you continue to do the activities you love, and stay connected to the people that are important to you.

At Bolton Clarke we respect, celebrate and protect diversity. We provide support and services to people who originate from over 165 countries and speak around 120 different languages. We’re committed to making sure everyone, no matter what cultural background, gender, beliefs or circumstances can access our services.

Our Services

Bolton Clarke At Home Support is a range of practical and flexible services. We cover home nursing and clinical care. We also cover domestic assistance, respite care and services like physiotherapy, podiatry and mental health. All services are designed to keep you living independently in the place you call home for as long as possible.

Bolton Clarke also provides a broad range of allied health and specialised health services within the community. These will help you regain or strengthen your mobility, independence and general sense of wellbeing.

Everybody has different needs. There are a range of funding options available when deciding which services you need. You may find it a little tricky to understand the many different funding options available. You may also find it tricky to locate the services you want. Bolton Clarke will work with you to make sure the mix of services you need are all included. Your services will be co-ordinated by your own dedicated Bolton Clarke service manager and 24 hour support.

Our telephone helpline in Polish is 1300 738 085 and is available 24 hours a day if you’d like more information on our services and whether they’re available in your area.

Bolton Clarke Retirement Living communities are created to be a comfortable and welcoming home. You can choose from modern 1, 2 or 3 bedroom villas. Maintenance of your property is taken care of, and health and wellbeing services are available if you need them. Our 26 Retirement Living communities are located across Queensland and Northern New South Wales. Many are co-located with residential aged care communities.

Bolton Clarke Residential Aged Care communities are staffed 24 hours a day by expert registered nurses and dedicated care workers who can provide help at all times. Specialist services like dementia and palliative care support are available. Physiotherapists and other specialist health professionals are ready to assist and support you.Currently we have 24 Residential Aged Care communities located throughout Queensland and Northern New South Wales.

To speak to us in your language with the help of a telephone interpreter, please call our National Languages Line on 1300 738 085. The telephone interpreter is free of charge to you.